Motocyklové airbagové vesty jsou s námi mnohem déle než si myslíte. Již v roce 1976 si její princip nechal patentovat maďarský vynálezce Tamás Straub. Mělo a stále to má svůj důvod. Motocykly tvoří pouhé 1% objemu dopravy a přitom stojí za 16% smrtelných nehod. Airbagové vesty se staly během posledních deseti let masově dostupnými. A jak je jich více a více mezi uživateli, více a více zní, zda-li by neměly být povinné.

Slovo "povinné" je zatím opravdu v uvozovkách. Aby byly přínosy nějak kvantifikovány i mezi uživateli motocyklů, již nyní se z toho důvodu provádějí výzkumy. Jeden takový nedávno proběhl ve Španělsku, kde byli uživatelé dotázáni, jestli si myslí že by měly být airbagové vesty povinné pro určité skupiny motorkářů - typicky začátečníky. 2547 respondentů se vyjádřilo a 65,5% bylo proti povinnosti nosit airbagovou vestu bezpodmínečně. 29% odpovědí bylo pro stanovení povinnosti a necelých 6% respondentů nebylo schopno se rozhodnout pro ani jednu variantu.

ktrr2

21% bylo pro to, aby byly airbagové vesty povinné za všech okolností, pro všechny účastníky na motocyklech, ve městě i mimo město. 8% lidí bylo pro to, aby byly airbagové vesty povinné jen mimo město.

ktrr1

Jsme svědky postupné proměny, kterou jsme zažili při příchodu systému ABS. Lidé ABS nejdříve odmítali, aby se s jeho přítomností nakonec smířili. Skalní odmítači byli umlčeni, když se ABS stalo povinnou součástí všech motocyklů. A nakonec rezignovali, jak se ABS systémy zmenšovaly, vylepšovaly a byly doplňovány dalšími funkcemi.

S airbagovými vestami to může být podobné. Výzkumy veřejného mínění tomu napomáhají a časem mohou vést k nově nařízeným povinnostem, jako tomu bylo předloni ve Francii, kde se mimo povinné ochrany očí a hlavy uzákonila povinnost nosit motocyklové rukavice. S rukavicemi to bylo podobné - dělaly se průzkumy veřejného mínění tak dlouho, až se tato diskuse stala pro státní aparát důvodem k zavedení povinnosti.  V Evropě se nezřídkakdy stává, že aplikace nějakého nového nařízení u jednoho člena vede k diskusím o zavedení nařízení napříč Evropou.