Ve Štrasburku definitivně schválili dohodu o nulových emisích uzavřenou s členskými státy Evropské unie v loňském roce v listopadu, která zakazuje prodej nových vozidel se spalovacími motory a to od roku 2035. Týká se to i motocyklů?

Evropský parlament většinově schválil text zakazující prodej vozidel se spalovacími motory od roku 2035. Pro návrh bylo 340 hlasů, 279 proti a 21 se pak zdrželo. Dohoda byla uzavřena již v listopadu loňského roku v rámci opatření "Fit for 55". V roce 2035 pak v rámci rozhodnutí Evropy bude snížení emisí stoprocentní. To znamená, že dojde k zastavení prodeje vozidel se spalovacím motorem, ať už s benzinovým, nebo naftovým pohonem. Ty by pak ve sto procentech měli nahradit elektromobily, případně alternativní bezemisní syntetická paliva.

Toto ustanovení je součástí balíčku "Fit for 55", jehož primárním cílem je snížit znečišťující emise ve všech členských státech EU na polovinu do roku 2030. Zahrnuje průběžné cíle snížení emisí stanovených pro rok 2030, kde konkrétně předpokládají snížení o 55% u osobních automobilů a 50% u dodávek. Následně bude stanovena metodika pro výpočet emisí CO2 produkovaných nikoli jen vozidlem, ale měla by zohledňovat všechny škodliviny emitované během celého životního cyklu, tedy od dokončení výroby, až po první uvedení na silnici. Od roku 2030 navíc budou zakázány vládní pobídky na nákup elektromobilů.

Současně s automobily zahájila evropská komise i proces ověřování a revize nařízení pro emise CO2 z autobusů a nákladních vozidel. Současný návrh hovoří o nulových emisích pro autobusy pohybující se ve městech a o podstatném snížení emisí ve výši 90% u všech ostatních těžkých vozidel pak od roku 2040. Agentura ANSA pak uvádí, že tento návrh bude předložen na stůl komise v nejbližších hodinách. U užitkových vozidel nad 3,5t registrovaných před nabytím účinnosti zákona se budou muset emise CO2 snižovat postupně: hovoříme o 45% do roku 2030, 65% do roku 2035 a 90% do roku 2040.

Na rozdíl od automobilového světa není pro motocyklový sektoru zatím nic rozhodnuto o zmíněném přechodu na nulové emise. Rozhodnutí vyloučit, alespoň prozatím, svět dvou kol, je pravděpodobně založeno na počtech registrací, které jsou mnohem nižší než u aut. A to také z hlediska emisí, motocykly a skútry klesají hluboko pod průměr znečisťujících látek vypouštěných auty. K dalšímu snížení jejich dopadu na klima byla zavedena přísná norma Euro5 a Euro5+, která je pak plánovaná na rok 2024.

POSLEDNÍ SOUVISEJÍCÍ NOVINKY

Rádi bychom všem připomněli, že i v automobilovém sektoru se bavíme o prodeji pouze nových vozidel. to znamená, že od roku 2035 nebude zakázáno jezdit po silnici se spalovacím motorem. O jedné věci však není pochyb - městská mobilita bude první, která bude úspěšně elektrifikována. Jejím důkazem jsou právě třeba koloběžky, které dnes už jezdí na baterie a jsou navíc hojně využívané.