Do uzávěrky našeho listu donesl nám náš pohotový reportér zprávu, která rozrušila na nejvyšší míru jinak klidné Horní Nedvědice.

V malém osamělém domku, ve kterém žila vdova po restringovaném kostelníku, odehrála se strašlivá tragédie, která bude míti dohru v místním sdružení hudebníků. Vdova Šafránková vydělávala si tvrdě na svůj chlebíček v továrně na prádlo v nedaleké obci vzdálené cirka 35 kilometrů. Do práce dojížděla na motocyklu, který vyhrála v loterii Aventina. Toto dojíždění ji však dělalo potíže, zejména v zimních měsících, jelikož nemohla si ze skrovného výdělku koupiti dlouhé kožené rukavice a nežli si zahřála ruce aby mohla pracovati, byl večer a musela jeti zase zpět.

Proto se rozhodla zakoupiti šicí s troj a rukavice si sama zhotoviti. Při té příležitosti zakoupila v dražbě místního musea šicí stroj z doby Marie Terezie, bohatě vykládaný březovým dřevem mořeným na modro, za cenu per Kč 28.-- Ale při šití na tomto stroji stala se nehoda, která byla základem celé tragédie. Jelikož byl stroj zrezavělý, ulamovaly se jehly, kterých Šafránková spotřebovala za necelé dvě minuty deset tuctů a odlétnuvšími úlomky byly rozthány a rozdrásány životy od košil v počtu 20 kusů.

To ji rozrušilo tak, že vytrhla ze skříně starou památeční sekeru a stroj na kousky rozsekala a jala se trosky polévati petrolejem a sraženým mlékem, což mělo za následek úplné vyčerpání jejich zásob. Rozčilení, jehož příčina vězela v tom, že vdova trpěla chronickou rýmou ještě z dob války, bylo dovršeno tím, že sedla bez jakéhokoliv uvažování na svůj motocykl a přes zákon o rychlé jízdě jala se projížděti malou komůrkou šílenou rychlostí, takže zařízení bytu úplně demolovala.

Domovník, který se nečinně klíčovou dírkou na toto šílenství díval, přestal se ihned smát a aparátem přivolal hasiče, kteří v počtu tří, včetně policejního psa, po žebřících vtrhli do bytu rozzuřené švadleny a různými pamlsky ji uchlácholili. Byt byl ofotografován a otisky kol motocyklu které byly silně znatelny zvláště na stropě, kamž se nešťastná jezdkyně při zatáčce dostala, zaslány Motor-klubu Slaný s návrhem na pořádání spotřební soutěže v jízdě kolem Prašné brány. Hasičskému spolku byla vyslovena pochvala místní radou a jednohlasně zakoupena motorová stříkačka a založena tombola ve prospěch nemajetných zakladatelů požárů na venkově.