Již jsme si zvykli na to, že naše zápěstí netahá za lanka, ale otáčí elektronickým potenciometrem. Obdobný systém spojky je již skutečností, i když prozatím jen na půl cesty.

První systémy "ride-by-wire" umožnily variabilní chování sacích klapek, zjednodušeně řečeno - umožnily řidiči volbu jízdních režimů motoru - různé chování motoru ve vztahu k otočení plynové rukojeti. Podobnou revoluci možná zažijeme nyní se spojkovou páčkou, kterou Honda taktéž podřídila elektronice.

hec1

U prvních verzí ride-by-wire lanka zůstaly, aby otáčely potenciometry kdesi pod nádrží. Až ve verzí následujících se tyto potenciometry dostaly přímo do rukojeti. Podobným postupem chce jít i Honda, která přichází s elektronicky řízenou spojkou, ovšem zachovává i standardní ovládací schéma ruka-lanko-spojka.

hec2

E-Clutch umožní jezdci zařadit, řadit i zastavit bez toho, aby mačkal spojkovou páčku. Celý proces rozjezdu i zastavení řeší řídící jednotka, která vyhodnocuje otáčky motoru, rychlost, otevření plynové rukojeti a zařazený převodový stupeň a na základě těchto digitálně zjistitelných údajů dostávají dva servomotory poblíž spojkového koše pokyny k sepnutí, vypnutí, či částečnému sepnutí spojky.

Systém E-Clutch je na půl cesty mezi klasickým řazením a systémem DCT, který zajišťuje kompletní řadící automatiku. E-Clutch zachová standardní řadící páku a díky senzoru quickshifteru bude včas a hladce pracovat se spojkou. Současně zachová spojkovou páčku jako takovou, aby si mohl jezdec se spojkou hrát jako doposud.

POSLEDNÍ SOUVISEJÍCÍ NOVINKY

Systém E-Clutch není technologicky nijak zvlášť náročný a tak s ním Honda počítá u široké škály motocyklů. Měl by se objevit o strojů od 500ccm (včetně) nahoru a jako volitelná verze. Tudíž Honda zachová stávající modely a mimo nich bude možné si za (neveliký příplatek) objednat verzi E-Clutch.