"Když už v těch motorkách ty adaptivní tempomaty mají, tak jim omezíme rychlost..." zní z Bruselu. FEMA (Federation of European Motorcyclist´Associations) se proti myšlence bouří.

 

Jakkoliv máme na evropských silnicích nejmenší počet mrtvých za posledních 50 let, za posledních 10 let se podařilo snížit počet mrtvých o 36% a evropské silnice jsou nejbezpečnější na světě, EU si dala za úkol do roku 2030 snížit počet mrtvých o dalších 50%. Podobně nerealistický scénář si dala EU i v roce 2008, že mezi roky 2010 a 2020 sníží počet mrtvých v silničním provozu o 50% a nebylo ho dosaženo. Úředníci a politici v Evropském parlamentu jsou zcela odstřiženi od reality světa a podobně jako u emisních norem stanovují výrobcům nesmyslně vysoké cíle, aby ochránili růžovo-zelenou budoucnost evropských obyvatel.

isan1

Snížení počtu nehod a zejména úmrtí totiž znamená popřít lidský faktor v řízení motocyklu a automobilů. A/nebo a nebo obojí dohromady, snížit rychlosti na silnicích v nejvíce rizikových místech. Což se již nyní děje, ve jménu boha Ekologa, kdy je v některých městech snižována rychlost na 30 km za hodinu. Pokud však lidský organismus neumí zavčasu reagovat, nabízí se EU nařídit, aby za člověka reagoval stroj. Na mysli mám elektronické asistenty, které již několik let máme v automobilech a které někteří výrobci implementují do motocyklů nejvyšších tříd. Tedy radary, adaptivní tempomaty a optické kamerové systémy.

Příliš dlouho musí evropané žít s neakceptovatelným množstvím mrtvých na našich silnicích. Je realistické snížit počet mrtvých na silnicích o polovinu, do roku 2030, pokud EU a členské země budou souhlasit se zvýšením bezpečnosti, dají tomu dostatečnou politickou podporu a financování. Vím co na silnicích zabíjí a chceme požádat Komisi a vlády zemí, aby aplikovali specifické životy zachraňující mechanismy, jako je například snížení rychlosti a další technické vymoženosti, které činí dopravu bezpečnější. Stejně jako další a nové možnosti přepravy.

Elena Kountoura, poslankyně Evropského parlamentu za Řecko

Mezi zmíněné "technické vymoženosti" zařazuje EU i systém ISA, tedy Inteligent Speed Assistance. Inteligentní přizpůsobení rychlosti, známé také jako výstraha, a inteligentní autorita. Systém, který zajišťuje, že rychlost vozidla nepřekročí bezpečnou nebo zákonem vynucenou rychlost. V případě možného překročení povolené rychlosti může být řidič upozorněn nebo rychlost automaticky snížena. Pro svůj provoz využívá (či může využít) čtyři druhy systémů. Systém GPS s mapou rychlostních limitů, radarový systém adaptivních tempomatů, optický kamerový systém pro čtení dopravních značek a zároveň informace palubního rychloměru.

Aby byla mapa rychlostních limitů stále aktuální, je třeba mít vozidlo neustále připojené k internetu a tudíž stále pod kontrolou Systému.

isan2

Systém ISA je již schválený a povinný pro všechny automobily, které budou uvedeny do provozu po červnu 2022. FEMA se silně vyhrazuje proti záměru EU nařídit systém ISA i do motocyklů. A to zejména z důvodu, že systém ISA může kdykoliv samovolně zabrzdit a tím ohrozit stabilitu motocyklu a posádky.

FEMA nabídla již v roce 2019 Komisi EP pomoc v různých oblastech, jako je lepší školení a cvičení řidičů, ovládání motocyklů v nízkých rychlostech, zaměření testů v autoškolách (motoškolách) na cílené zranitelné oblasti, konzultace pro zlepšení dopravní infrastruktury pro její vyšší bezpečnost. Zároveň prohlašuje, že nesouhlasí se žádným invazivním systémem, který může zabrzdit motocykl, zapříčinit nechtěné chování motoru stroje, z důvodu snížení jeho rychlosti.

Dolf Willigers, FEMA

Sluší se připomenout, že podle astrologických propočtů došla EU k názoru, že systém ISA sníží počet mrtvých na silnicích o 20%. Zbývá ji tedy ještě dosáhnout dalších 30%, aby do roku 2030 dosáhla snížení úmrtí na silnicích o kýžených 50%. Bude to vedle systému ISA také snížením rychlosti na dálnicích na 75 km/h, zavedení Chodeckého průkazu (chodičáku) pro všechny obyvatele, kteří chtějí přecházet po přechodech a plošné snížení rychlosti vozidel ve městech na 20 km/h.