Mnohým závadám motoru se dá předcházet preventivní údržbou. A také tím, že víte na co se máte dívat a co máte poslouchat. Zkusme si říci něco o čtyřdobých motorech, s čím se můžete u nich setkat.

Občas můžete zaslechnout u kamarádů zkazky o tom, jak někomu v motoru totálně zakukalo, že má píst vylágrovanej do vejfuku, klika odešla spodem, ventil dělal razítka do pístu a podobné slangové výrazy. To všechno se může stát, jakkoliv takovéto katastrofické scénáře nejsou na denním pořádku. Většině takovýchto masivních destrukcí předchází nějaké příznaky. Jen vědět jak je odhalit, co poslouchat a kterých detailů si všímat.

1. Po zahřátí motoru se výrazně kouří z výfuku

U benzínových čtyřtaktů rozlišujeme dva druhy kouře.

Modrý kouř, či kouř s namodralým vzhledem znamená, že motor spaluje ve spalovacím prostoru olej, který se tam vůbec nemá nacházet. Může se tam dostávat buďto kolem pístních kroužků odspodu motoru, nebo kolem těsnících ventilových gufer od hlavy válce. V každém případě je to známka toho, že je vhodné gufera vyměnit, nebo sundat hlavu motoru a podívat se na stav válce.

Bílý kouř z výfuku, když pomineme aktuální starty za chladných ran, znamená, že se dostává chladící kapalina do spalovacího prostoru, kde je společně s benzínem spalována. Je to známka poškozeného těsnění pod hlavou motoru, kolem kterého protéká voda do válce.

2. Chladící kapalina vytéká přepadem z chladiče

Chladící kapalina by neměla za standardní situace vytékat. Pokud tomu tak je, je to způsobeno tlakem vzduchu, který se dostává skrze těsnění pod hlavou válce do chladícího okruhu. Tlak tlačí kapalinu do přepadu, nebo zdvihne tlak kapaliny tak vysoko, až začne vytékat přetlakovým ventilem ven. Kontrola této situace je jedním ze základních bodů při koupi motocyklu - za běhu studeného motoru otevřete víčko chladiče a neměly by se v chladící kapalině objevovat bubliny.

3. Nečistoty v chladící kapalině

Drobné tmavé částečky uvnitř chladící kapaliny jsou známkou netěsnosti chlazení ve vztahu ke spalovacímu procesu. Výfukové plyny pak zanechávají ve chladící kapalině saze. Ty se často objeví při zhasnutém motoru na hladině chladící kapaliny, když sundáte víčko chladičem nebo se podíváte na hladinu v expanzní nádobce.

 


4. Motor špatně  startuje. Baterie otáčí motorem a motor nechce naskočit

Většinou to bývá způsobeno špatnou směsí v karburátoru, nebo špatně nastavenou škrtící klapkou ve vstřikování. Následkem je příliš chudá, či naopak příliš bohatá směs, která má za následek špatné starty. Dlouhodobě ignorovaný takovýto stav může způsobit usazování karbonu na pístu, ventilových sedlech, ve výfuku, nebo naopak - přehřívání motoru vedoucí až k propálení pístu.

5. Nízká komprese ve válcích

Nízká komprese je často ve vztahu se špatnými starty. Pístní kroužky a ventilová gufera již neudrží dostatečný tlak a za nízkých otáček (typicky při startování motoru) není píst schopen vyvinout dostatečný tlak pro správné zapálení směsi. Můžete zaznamenat, že startér rychleji otáčí motorem než obvykle, protože píst (písty) mu kladou menší odpor. Může to být také způsobeno příliš vysokými ventilovými vůlemi, kdy ventil nedoléhá do ventilového lůžka a tlaky utíkají kolem něho. Občas se to projevuje při startování střílením do výfuku či do sání, podle toho jaký ventil má vůli.

6. Startér ztěžka otáčí motorem při startu - vysoká komprese

Ve ventilové hlavě je startovací dekompresor. Dle typu motoru je to kroužek na vačce či vahadlo, které má za úkol na malou chvilku otevřít výfukový ventil a vypustit tlak ve válci, aby startér mohl přetočit válec směrem k dolní úvrati. Mže dojít k závadě na tomto dekompresoru. Stejně tak můžou být důvodem těžkého startování špatně nastavené ventilové vůle.

7. Příliš oleje v odvětrání ke vzduchovému filtru

Většina motorů má odvětranou klikovou skříň a hlavu motoru směrem do airboxu. Ve chvíli kdy je v klikové skříni, nebo v hlavě motoru zvýšený tlak, obvykle způsobený průnikem paliva, vzduchu a spalin kolem pístních kroužků, nebo ventilových gufer, olejová mlha, která vzniká rozstřikem oleje je unášena odvzdušňovacími hadicemi do airboxu. Tam se buďto dostane znovu do spalovacího prostoru a shoří (modrý dým z výfuku), nebo se vysráží a zůstane jako olejový rybníček v airboxu.

8. Přílišný hluk na spodku, či na vrchu motoru

Pokud slyšíte na spodku motoru za volnoběžných otáčkách klepání, měnící se v rachot za vyšších otáček, zřejmě jsou na odchodu ložiska klikového hřídele, nebo ložiska pístního čepu. To v horším případě. V lepším případě slyšíte hluk na vrchu motoru, typicky v hlavě motoru. Důvodem mohou být veliké ventilové vůle, nebo příliš opotřebovaný rozvodový řetěz, který již nedopne napínák rozvodového řetězu. Pokud klepou ventily, je to soustavný rachotící zvuk. Pokud klepe rozvodový řetěz o napínací lišty, je to za volnoběžných otáček rytmický klepavý zvuk. Rozpoznat tyto zvuky je občas oříšek a člověk který neví co poslouchat často ani neví že motor vydává nějaký špatný zvuk. Laicky to lze poznat, pokud vedle sebe postavíte dvě motorky stejného typu a jedna je hlučnější.

9. Kontaminovaný motorový olej

Je zcela běžné, že nově nalitý olej po pár kilometrech ztmavne. Pokud je ovšem extrémně černý, je to obvykle jeho zanedbanou výměnou. Žádný motor není dokonale těsný a olej do sebe absorbuje saze ze spalovacího procesu. Pokud je extrémně černý, těch sazí má v sobě přespříliš. Do bíla zbarvený olej je zase znakem chladící kapaliny, která se do něho dostává. Většinou kolem netěsné vodní pumpy.

 

Kontaminace může být (a většinou je) kovovými částečky. Železné se zachytí na magnetu výpustného šroubu a je obvyklé, že na něm jsou drobné vlasové šponky. Horší je, když tyto šponky už jsou veliké špony, nebo v oleji najdete větší částečky, což by mohlo značit rozpadající se klec nějakého ložiska. V oleji můžete narazit na zlaté špony - měděná pouzdra ložisek a stříbrné špony nebo stříbrný prach - hliníkové částečky.

10. Kapky chladící kapaliny na motoru

...značí, že se chladící kapalina dostává z okruhu ven. Pokud vám vyloženě neteče děravý chladič nebo hadice, obvykle je to vadným těsněním vodní pumpy. Pokud situaci ignorujete, může docházet k přehřívání motoru z důvodu nedostatku chladící kapaliny.