V Evropě máme již téměř po dvě dekády v platnosti normu ECE 22.05. Ta je vedle DOT certifikátu (USA) a Snell certifikátu a testovacího systému SHARP již dost zastaralá. Přichází tedy její zpřísnění.

ECE 22.05 se naposledy zpřísňovala v roce 2013. Pro rok 2021 se budou některé hodnoty přísňovat až o 20%, přičemž se až trojnásobně zvýší množství zkoušek, kterými má helma projít. Po letech bojů o jejich zpřísnění byl v prosinci 2017 spuštěn systém GRSP (Global Road Safety Partnership), v rámci kterého se mohli vyjádřit výrobci a dotčené organizace a dohodnout se na rozsahu a rozměru norem.

Více nárazových testů, více měřících míst po obvodu helmy

Aktuální ECE norma pracuje s pěti nárazovými body: čelo, temeno, týl, boky helmy a test upínacího mechanismu. Nová norma přidává dalších 4 až 6 měřících bodů, v závislosti na typu helmy. Rozsah nárazových testů tak bude větší, než má doposud nejpřísnější testovací systém Snell.

Větší síly nárazu, nárazy různých rychlostí, rotační nárazy

Aktuální norma měří pád helmy na měřící stolici z výšky 7,5 metrů (výsledná rychlost nárazu 28 km/h) na předmět mající simulovat okraj obrubníku. Nová norma má zvýšit výšku pádu na 8,5 metru a vedle toho ještě 5,5 metru, mající simulovat pády v nižších rychlostech. Upínací pásek má vydržet pád z výšky 5,5 metru. Důležitou inovací je představení rotačního akceleračního testu, který má za úkol simulovat chování hlavy nebožáka kutálejícího se po asfaltu a helmou značkujícího trajektorii svého pádu. Tato nová měřící norma přichází po technologických inovacích, kdy se na povrch hlavy figuríny podařilo nanést vrstvu podobnou lidské kůži, věrně imitující chování lidské kůže. Helma s maketou uvnitř bude tedy nově dopadat na nakloněnou rovinu pod úhlem 45° a budou se měřit rotační síly působící na hlavu jezdce.

Otevřené i uzavřené helmy

Po letech tance na tenkém ledě nově norma ECE 22.06 formalizuje homologace otevřených a modulárních (výklopných) helem. Jsou v ní implementovány procedury, které si vymínily některé země s přísnějším režimem, jako například Itálie. Stanovují, že helmy s certifikací P/J (vyklápěčky, které jsou certifikovány pro provoz i ve vyklopeném stavu) musí vydržet při testovacích procedurách stále vyklopeny, či uzavřeny, podle módu testu. Nemělo by se tak stát, že se vám vyklápěčka během normovaného pádu vyklopí a přestane plnit část své funkce. Nebo naopak, že se vám v otevřeném stavu při nehodě znenadání zavře a znemožní jezdci korigovat pád.

POSLEDNÍ SOUVISEJÍCÍ NOVINKY

Interkomy pod drobnohledem

Norma ECE 22.06 si taktéž posvítila na interkomy, v jejichž rámci s každý z výrobců dělal co chtěl. Nepovoluje libovolné množství, velikost, či tvar průstupů komunikačních zařízení skrze skořepinu helmy zvnějšku dovnitř. Taktéž ukotvení sluchátek a mikrofonů dostává svá pravidla, aby jezdci v případě nehody zbytečně neublížily.

Změna plexiskel a cen

Norma zasahuje i do plexiskel. Stávající plexiskla mohou mít maximální propustnost světla 50%. ECE 22.06 stanovuje maximum na 35%. Nová norma přináší výrobcům ohromné množství nových povinností a výzev. Ty by se měly promítnout i do cen, protože je zaplatí konečný spotřebitel. Cena helem by se tak mohla zdvihnout až o 5%.

Dokument upravující normu ECE 22.06 se nyní schvaluje a dá se očekávat že v červnu 2020 bude schválen. Po počátku jeho účinnosti budou mít prodejci 24 měsíců na to aby prodali skladové zásoby helem splňující ECE22.05 a nesplňující 22.06.