Vidíme to každý den - vzájemná komunikační nekompatibilita a když už, tak to funguje tak nějak přes koleno. Stejně tak tiomu je u sluchátek, mikrofonů a montážních kitů. Tomu by mohlo být vbrzku konec. Pět značek se dohodlo na společném a jednotném řešení.

Cardo, Midland, Uclear, Sign House a značka B+Com se dohodly na prosazení systému Universal Communication Solution. Ta by měla zajistit vzájemnou nekomplikovatelnou propojitelnost a záměnu komunikátorů jednotlivých značek.

Universal Communication Solution by měl standardizovat komunikační protokoly a měl by eliminovat překážky integrace jednotlivých komunikátorů do široké škály motocyklových helem.

Tato dohoda je zřetelná iniciativa, která přinese spolupráci několika významných výrobců, která by měla lépe zajistit vzájemnou komunikaci interkomů, ale hlavně zajistí, že jednotlivé komunikátory budou mezi sebou záměnné. Iniciativa předpokládá jednotné fyzické rozhraní, možnost využit stávajících sluchátek, mikrofonu a upevňovacího mechanismu napříč všemi zmíněnými výrobci. Pro zákazníka to bude mít zřetelnou výhodu při možnosti koupit si sluchátka, mikrofon či celý montážní kit od jiného výrobce, než od výrobce svého komunikátoru.

Přinese to významnou úsporu na straně zákazníka, ale také pro životní prostředí, protože nebude nutné při změně interkomu měnit i sluchátka. Starý a nový interkom budou mít shodné konektory. Taktéž se usnadní přenositelnost interkomů mezi jednotlivými helmami, pokud jich zákazník má více. Je zřejmé, že do této iniciativy se přihlásí i méně významní výrobci. Což přinese opět výhodu zákazníkům. Ti by si mohli například koupit levnější interkom a k němu si přikoupit výborná sluchátka JBL, která prodává Cardo.

Shachar Harari, vedoucí vývoje u společnosti Cardo prohlásil, že iniciativa zůstává otevřena všem zájemcům a tak budeme doufat, že se do ní přihlásí i Interphone a Sena, tedy další dva významní hráči na evropském trhu.