Motocyklové helmy a omáčka kolem nich

Rychlé tipy na začátek

  • Pohlídejte si jestli helma má ECE 22.05 homologaci
  • Je dobré aby byla vaše helma testována nezávislými zkušebnami, jako je třeba SHARP nebo Snell
  • Helma chránící bradu je vždy bezpečnější
  • Kompozitové helmy jsou obecně řečeno bezpečnější než termoplastové (polykarbonátové)
  • Nová helma nesmí nikde tlačit, měla by ale být velmi těsná
  • Domluvte si s prodejcem zkušební jízdu na vašem konkrétním stroji. Předejdete překvapením z hlučnosti
  • Helma se mlží zejména za vlhkých podmínek, během deště a za nízkých teplot. Jediná opravdu fungující ochrana proti mlžení je fólie Pinlock
  • Zkontrolujte si, jestli je helma připravena na instalaci bluetooth komunikátoru
  • Předem se informujte na záruku a náhradní díly

Motocyklová helma musí mít homologaci

Aby helma dostala ECE 22.05 Evropskou homologaci, musí výrobce dodat 50 kusů modelu vládou certifikované laboratoři, která dle této normy provede měření. Laboratoř může být v jakékoliv členské zemi EU. Což je odlišné od americké normy DOT, která nemá povinné testování. Americká vláda ovšem při zjištění nekompatibility helmy s DOT certifikací (a pokud se helma DOT nálepkou opravdu pyšní) dává obrovské pokuty (až 5000 dolarů za každý kus prodané helmy) a tak je v USA téměř nemožné koupit helmu s falšovanou DOT nálepkou. Ale protože jsou podmínky pro splnění ECE a DOT velmi benevolentní, existují ještě další zkušebny.

S ECE helmou můžete cestovat po celém světě včetně USA. Naopak, americká DOT helma nesplňuje ECE podmínky a proto by neměla být provozována v Evropě.

Splnění ECE i DOT certifikace je samo o sobě dost náročné, nikoliv jako v minulosti

 

Můžete se setkat ještě s certifikátem Snell, který vydává soukromá nezisková testovací laboratoř. Testování Snell je ještě přísnější než ECE a DOT, takže obecně úřady považují helmy s certifikací Snell způsobilé ke splnění ECE a DOT certifikátů. Některé firmy tudíž ECE ani DOT necertifikují, ale certifikují pouze Snell. Snell certifikát je natolik přísný, že pokud ho helma jednou získá, výrobce mimo různých barevných variant již na helmě nesmí dělat žádné změny, ani v budoucnu. Jakákoliv změna má za následek ztrátu certifikátu a Snell to 5 let od vydání certifikátu kontroluje namátkovým testováním nově koupených a dříve testovaných helem.

Aby helmy získaly Snell certifikaci, musí například oproti ECE a DOT splnit kritéria i při dvojnásobném crash testu do jednoho místa. Helmy se testují za standardních teplot, ale také při mínusových teplotách a za teploty 50 °C. Standardním testem je i odolnost hledí průstřelem projektilu letícím rychlostí 500 km/h.

Seznam Snell certifikovaných helem pro motocykly naleznete zde: http://www.smf.org/certlist/std_M2010

Helma po sérii testů

Poté existuje ještě národní certifkační institut SHARP, kterou zaštiťuje Britská vláda. SHARP provádí přísné testování které vychází z empiricky posbíraných zkušeností a každou uvedenou helmu boduje a hvězdičkuje, podobně jako NCAP nárazový test. SHARP test nenahrazuje ECE, DOT ani Snell certifikát, ale reaguje na fakt, že vládami stanovené minimální podmínky pro určité druhy nárazů a poškození natolik nízké a vágně specifikované, že neodrážejí realitu na Britských silnicích. Testy jsou jednak ještě přísnější, je jich mnohem víc a jsou hlavně veřejně přístupné. Můžete je najít na stránkách https://sharp.dft.gov.uk/

Obecně se nedá říci že SHARP je ve všech testech přísnější než ECE. SHARP jen více testuje empiricky více zatížená místa moderních helem za současných podmínek. Třeba včetně otevíracích bradových částí modulárních helem. Reaguje také na to, že ECE certifikát vznikl již v roce 1995 na základě analýzy 296 nehod které se udály v osmdesátých a devadesátých letech a množství údajů z nich vytěžených již neodpovídá realitě. Účast na testování v systému SHARP není povinná. Naopak, je dobrovolná a výrobce helem si ji musí zaplatit. Takže ať budete vybírat helmu na supersport nebo skůtra, vedle povinných ECE a DOT hledejte i na stránkách SHARPu, jestli se tam vaše helma nenachází.

To že je helma homologovaná v EU (splňuje ECE direktivy) poznáte podle nálepky nabo nápisu na zadní straně helmy. Na pásku pod bradou by také měl být našit štítek s označením E, přičemž číslo za E je proměnné, podle toho v jaké zemi je homologace uskutečněna. Číslo 1 znamená Německo, 3 Itálii. 4 Nizozemsko,... 8 Českou republiku. Pásek pod bradou je takové homologační sériové číslo. Je na něm napsáno kde byla homologace uskutečněna, číslo homologace, její aktuálnost i matrikulční číslo konkrétní výrobní dávky. Pokud tyto markery na helmě nejsou, helma homologaci nemá a vyhněte se ji.

Omáčky bylo dost, zkusme se podívat na konkrétní příklady ->